24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji
Przerwa kawowa 
14:25 - 14:40
Przerwa kawowa 
13:20 - 13:35
Kopernik współczesnym influencerem
Inteligentne miasta
przyszłości
Najlepsza gmina do życia –
w czym tkwi sukces?
13:35 - 14:25
Budżety obywatelskie — jak gminy wspierają procesy decyzyjne mieszkańców?
Procesy rewitalizacji miast
Zmiany demograficzne
na obszarach wiejskich
i w miasteczkach #SrebrnaGospodarka
14:40 - 15:30
Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne
i ich wpływ na rozwój miast i wsi
Formy i możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Zielona transformacja
w samorządach.
Jak wygląda walka ze smogiem, zanieczyszczeniami i hałasem?
12:30 - 13:20
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:30
Obiad
15:30 - 16:30
Gospodarka
SALA 3
Dialog i promocja
SALA 2
SALA 1
Społeczeństwo i jakość życia
Ścieżki tematyczne
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Panel otwarcia + debata: 
Współpraca miast i regionów w zwalczaniu aktualnych i kolejnych kryzysów XXI wieku
10:30 - 12:00
Otwarcie konferencji
10:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych
Zapoznaj się z tematami II edycji konferencji
PROGRAM
Kolejni prelegenci wkrótce
Kolejni prelegenci wkrótce
Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Agnieszka Sosnowska 
Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich.
Wieloletni radny gminy i powiatu, od 2010 r.
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak
Przewodnicząca sejmiku Województwa Kujawsko
Pomorskiego. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego
ZWRP pracuje w Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu
Elżbieta Piniewska   
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"
Mikołaj Bogdanowicz
Zastępca Prezydenta Miasta ToruniaNadzoruje m.in. działania z zakresu edukacji, rozwoju
i programowania europejskiego, rewitalizacji 
Adrian Mól
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
Piotr Całbecki
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Absolwent ATR w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe MBA 
Jerzy Kowalik
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej
Jarosław Jakubowski 
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
i Informacji Urzędu Miasta Torunia
Paweł Piotrowicz
Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
Waldemar Miśko
Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
dr Szymon Mamrot  
Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Architekt – urbanista,
od ponad 25 lat pracujący dla miasta Torunia 
mgr inż. Wojciech Cetkowski  
Menadżer kultury, dramaturg i kurator.
Od września 2021 pełni funkcję dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. 
Renata Derejczyk
Profesor na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu.
Doktor nauk ekonomicznych
dr hab. Magdalena Redo
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Historyk sztuki, bibliotekarz,
od 2006 r. związany z toruńską kulturą
Łukasz Wudarski
Rzecznik prasowy spółki Kraków5020, spółki komunalnej odpowiedzialnej za kompleksową promocję Krakowa 
Filip Szatanik
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Rafał Pietrucień 
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, sprawuje nadzór m.in. nad Departamentem Planowania i Współpracy Regionalnej   
Zbigniew Ostrowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  
Zygmunt Borkowski
Poznaj naszych prelegentów
PRELEGENCI
PARTNERZY
Partnerzy strategiczni
Organizator
Wspierają nas:
lunch każdego dnia konferencji
przerwy kawowe każdego dnia konferencji
parking
udział w 2-dniowej konferencji
Cena zawiera:

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału w konferencji
499 PLN brutto
CENA

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej. Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ON
Czas
na regi
ORGANIZATOR
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT
24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  

Naszym celem jest inspirowanie samorządowców i ekspertów
do dyskusji, poszukiwania odpowiedzi
i nowatorskich rozwiązań na aktualne problemy, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego, analizowanie trendów, i stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatora Polska Press Grupa z udziałem partnerów strategicznych: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Toruń.

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczna konferencja skierowana do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski.

24-25 maja 2023
Copernicus Toruń Hotel

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  
12:30 - 15:30
Panel otwarcia + debata:
Współpraca miast i regionów
w zwalczaniu aktualnych
i kolejnych kryzysów XXI wieku
10:30 - 12:00
Obiad
15:30 - 16:30
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Rozpoczęcie bloków tematycznych
12:30
Otwarcie konferencji
10:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 10:00
Dzień 1
Wybieraj spośród 2 dni i 3 ścieżek tematycznych.
Zapoznaj się z tematami
II edycji konferencji
PROGRAM
Kolejni prelegenci wkrótce
Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Architekt – urbanista,
od ponad 25 lat pracujący dla miasta Torunia 
mgr inż. Wojciech Cetkowski  
Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
Waldemar Miśko
Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
dr Szymon Mamrot  
Menadżer kultury, dramaturg i kurator.
Od września 2021 pełni funkcję dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. 
Renata Derejczyk
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
i Informacji Urzędu Miasta Torunia
Paweł Piotrowicz
Profesor na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu.
Doktor nauk ekonomicznych
dr hab. Magdalena Redo
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Historyk sztuki, bibliotekarz,
od 2006 r. związany z toruńską kulturą
Łukasz Wudarski
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Absolwent ATR w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe MBA 
Jerzy Kowalik
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej
Jarosław Jakubowski 
Rzecznik prasowy spółki Kraków5020, spółki komunalnej odpowiedzialnej za kompleksową promocję Krakowa 
Filip Szatanik
Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich.
Wieloletni radny gminy i powiatu, od 2010 r.
Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  
Zygmunt Borkowski
Przewodnicząca sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Jako członek Zgromadzenia
Ogólnego ZWRP pracuje w Komisji ds. Nauki,
Edukacji i Sportu
Elżbieta Piniewska   
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Rafał Pietrucień 
Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Agnieszka Sosnowska 
Zastępca Prezydenta Miasta ToruniaNadzoruje m.in. działania z zakresu edukacji, rozwoju
i programowania europejskiego, rewitalizacji 
Adrian Mól
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, sprawuje nadzór m.in. nad Departamentem Planowania i Współpracy Regionalnej   
Zbigniew Ostrowski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
Piotr Całbecki
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli"
Mikołaj Bogdanowicz
Poznaj naszych
prelegentów
PRELEGENCI
PARTNERZY

Czas na regiON

Zapraszamy do udziału
w konferencji                                  
Partnerzy strategiczni
Organizator
Wspierają nas:
499 PLN brutto
CENA
lunch każdego dnia konferencji
przerwy kawowe każdego dnia konferencji
parking
udział w 2-dniowej konferencji
Cena zawiera:

Polityka prywatności | Copyright © 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.

Organizatorem Konferencji “Czas na regiON” jest Polska Press Grupa, największa grupa medialna w Polsce, wydawca 20 dzienników regionalnych, właściciel 23 serwisów regionalnych, lider na rynku prasy lokalnej.
Nasi specjaliści są w każdym województwie, mieście, powiecie, gminie. Nasze media cieszą się zaufaniem
od wielu lat.

Mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych
i kulturalnych, w tym konferencji, oraz setki zrealizowanych projektów na rzecz samorządów w całej Polsce. 

ORGANIZATOR
ON
Czas
na regi
KONFERENCJA
tymoteusz.tyminski@polskapress.pl
519 503 676
Tymoteusz Tymiński
Masz pytania?
KONTAKT

Pełny ekran